Nasza oferta

DELTA®-NOVAFLEXX

Wartość współczynnika Sd ulega zmianie w zależności od poziomu wilgotności powietrza. W ekstremalnym przypadku pierwotna wartość 5 m może ulegać redukcji na całej powierzchni lub też punktowo do poziomu 0,2 m. W przypadku zmiany poziomu wilgotności dochodzi do zmiany grubości materiału. Gdy wilgotność powietrza zwiększa się, wówczas DELTA®-NOVAFLEXX staje się bardziej przepuszczalna i opór dyfuzyjny pary ulega zmniejszeniu. W celu zapewnienia kompletnej i energooszczędnej izolacji dachu poddanego renowacji, zaleca się stosowanie folii DELTA®-NOVAFLEXX wraz z membraną DELTA®-MAXX PLUS.

Należy usunąć pokrycie dachowe i starą izolację, a w przypadku ewentualnych widocznych gwoździ lub śrub w warstwie wewnętrznej, należy położyć kryjącą płytę izolacyjną. Poza tym należy ułożyć folię DELTA®-NOVAFLEXX bezpośrednio na warstwę wewnętrzną: rozwinąć równolegle do okapu nad krokwiami i wyłożyć przestrzenie między krokwiami nie napinając folii. Umocować folię wzdłuż krokwi za pomocą łat stosowanych jako podkład pod tynk. Zakładki folii 10 cm. W obszarach łączeń zastosować uszczelniającą taśmę DELTA®-MULTI-BAND lub DELTA®-THAN i łaty stosowane jako podkład pod tynk. Izolację przyciąć do szerokości obszarów pomiędzy krokwiami (+ 1 cm), a następnie zamontować.

MateriałPoliamid ze specjalną kaszerowaną włókniną.
Klasyfikacja pożarowaKlasa E, EN 13501-1
Siła rozrywająca150/130 N/5 cm zgodnie z normą DIN EN 12311
Wartość współczynnika SdOkoło 5 m w suchym otoczeniu
Około 0,2 m w wilgotnym otoczeniu
Gramtura90 g/m²
Waga rolki9 kg
Długość rolki50 m
Szerokość rolki1,50 m

Powrót do poprzedniej strony