Nasza oferta

INTER-GRUNT PREPARAT GRUNTUJĄCY
Inter-grunt
DO GRUNTOWANIA GŁADKICH PODŁOŻY POD TYNKI GIPSOWE, GIPSOWO-WAPIENNE I DEKORACYJNE ZASTOSOWANIE

preparat zalecany w przypadku przygotowywania podłoża przed wykonywaniem tynków i gładzi gipsowych, cementowych tynków i warstw wyrównawczych, cienkowarstwowych tynków dekoracyjnych oraz przed użyciem klejów gipsowych i cementowych zapraw klejących;  wymagany w przypadku gładkich podłoży o wysokiej gęstości i bardzo niskiej chłonności, takich jak ściany, stropy i inne elementy budowlane wykonane z przygotowanego na budowie lub prefabrykowanego betonu.  może być także stosowany na tynk cementowy, cementowo-wapienny, tynki gipsowe i gipsowo-wapienne oraz na płyty gipsowo-kartonowe  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

preparat produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, z dodatkiem piasku kwarcowego o wysokiej odporności na działanie alkaliów,  umożliwia uzyskanie szorstkiej powłoki, która ułatwia prawidłowe nakładanie oraz zdecydowanie zwiększa przyczepności do podłoża dla kolejnych warstw materiałów wykończeniowych (tynków, gładzi itp.),  gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania, nie wymaga rozcieńczania  bordowy kolor, dzięki czemu łatwo kontrolować stopień pokrycia powierzchni preparatem  wyrównuje chłonność podłoża na całej powierzchni  posiada wysoką przyczepność do podłoża (powyżej 1,0 N/mm2 )  mrozo- i wodoodporny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Elementy betonowe i żelbetonowe sezonowane przez okres 4-6 miesięcy, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM). Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Preparatu nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu pojemnika jego zawartość należy przemieszać w celu ujednorodnienia konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat należy równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub urządzenia natryskowego. Nakładanie kolejnych warstw należy rozpocząć, gdy zagruntowana powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 24 godzin od momentu naniesienia preparatu. W trakcie użycia preparatu, zawartość opakowania należy co pewien czas przemieszać, celem równomiernego rozprowadzenia piasku kwarcowego w masie.
ZUŻYCIE Średnio zużywa się około 0,2 – 0,4 kg preparatu na 1 m2 .

EURO-GRUNT 300 PREPARAT GRUNTUJĄCY
Euro-grunt-300
KONCENTRAT DO GRUNTOWANIA CHŁONNYCH I POROWATYCH PODŁOŻY MINERALNYCH POD TYNKI, GŁADZIE I KLEJE GIPSOWE ORAZ FARBY DYSPERSYJNE ZASTOSOWANIE

 do gruntowania chłonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komórkowego, cegły, pustaków ceramicznych i silikatowych, płyt cementowowiórowych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.  do stosowania po odpowiednim rozcieńczeniu, w zależności od rodzaju i/lub właściwości gruntowanego podłoża  zalecany do przygotowania podłoża przede wszystkim przed nakładaniem tynków gipsowych, zarówno ręcznych jak i maszynowych, a także gładzi gipsowych, cementowych tynków i warstw wyrównawczych oraz klejów gipsowych i cementowych zapraw klejących

WŁAŚCIWOŚCI

preparat gruntujący na bazie żywic akrylowych, produkowany w postaci koncentratu w kolorze zielonym  wysoka zdolność penetracji podłoża, preparat wnika w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując ich wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej powierzchni  reguluje proces chłonności podłoża, poprawia warunki wiązania oraz zwiększa przyczepność warstw nakładanych na zagruntowane powierzchnie  dzięki zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe i nie są narażone na odparzenie  po wyschnięciu tworzy jasnozieloną powłokę, pozwalającą w łatwy sposób ocenić równomierność pokrycia powierzchni gruntem  przepuszczalny dla pary wodnej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoże, na które ma być nanoszony
PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT 300, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Preparat produkowany jest w postaci skondensowanej. Przed użyciem należy go rozcieńczyć czystą wodą w zależności od stopnia chłonności gruntowanego podłoża. Dla podłoży ceramicznych zaleca się stosowanie proporcji 1:3 (15 kg koncentratu wymieszać z 45 l wody); dla podłoży mocno chłonnych – typu betonu komórkowy – zaleca się proporcję 1:2 (15 kg koncentratu wymieszać z 30 l wody) lub 1:2,5 (15 kg koncentratu wymieszać z 37,5 l wody). Koncentrat należy wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki z mieszadłem, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami. SPOSÓB UŻYCIA Rozcieńczony preparat nanosi się na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nakładanie kolejnych warstw rozpocząć, gdy zagruntowana powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 4-12 godzin od momentu naniesienia preparatu.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 0,1-0,3 kg preparatu na 1 m2 (przy rozcieńczeniu 1:3). W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.


Powrót do poprzedniej strony