Nasza oferta
Bloczki SOLBET Optimal – producent Solbet Lubartów S.A.

Optymalne rozwiązanie dla tradycjonalistów

System budowy Optimal to tradycyjne budowanie, ale najwyższa jakość. SOLBET Optimal stosuje się do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz do ścian wypełniających. Ściany zewnętrzne z bloczków Optimal wymagają docieplenia wełną mineralną lub styropianem.

Bloczki SOLBET Optimal – profilowane na pióra i wpusty, z uchwytami montażowymi.

Bloczki Optimal mogą być profilowane na pióro i wpust. Uchwyt montażowy jest zawsze w standardzie. Przy murowaniu z bloczków profilowanych nie wypełnia się spoin pionowych. Mniejsze jest też zużycie zaprawy klejowej w porównaniu do bloczków bez profilowania. Bloczki te najczęściej muruje się na zaprawie cienkowarstwowej, ponieważ wykonane są z jednomilimetrową tolerancją wymiarową. Dzięki temu skraca się czas murowania warstwy nośnej ściany warstwowej. Bloczki profilowane dostarczane są łącznie z zaprawą klejową do cienkich spoin.

Bloczki o grubości 30 cm znakomicie nadają się np. do wznoszenia budynków gospodarczych lub nieocieplonych garaży. Bloczki o szerokości 24 cm można docieplić. Uzyskuje się dzięki temu lekką konstrukcję ścian.

Program asortymentowy SOLBET Optimal profilowany przedstawiono w tabeli poniżej.

Klasa gęstości

Bloczek Solbet Optimal profilowane na pióra i wpusty z uchwytami montażowymi [mm]

60

80

120

180

240

300

360

420

400

x

x

x

x

500

x

x

x

x

600

x

x

x

700

Bloczki SOLBET Optimal – gładkie, z uchwytami montażowymi
Gładkie bloczki SOLBET Optimal z uchwytem montażowym wymagają wypełniania spoin pionowych. 
Dzięki wypełnionym spoinom bloczki można wykorzystywać również do budowy ścian piwnic (wg Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie). Warunkiem zastosowania materiału jest w tym wypadku należyte zabezpieczenie ściany przed przenikaniem wody, czyli prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Bloczki grubości 12 cm stosuje się do budowania ścian działowych. Pozostałe elementy od grubości 18 cm do 36 mogą służyć do budowy ścian nośnych w tym ścian piwnic.
Najcięższe odmiany bloczków stosuje się w miejscach, gdzie wymagana jest większa nośność.
Program asortymentowy SOLBET Optimal – gładki przedstawiono w tabeli poniżej.

Klasa gęstości

Bloczek Solbet Optimal gładkie paletowane z uchwytami montażowymi [mm]

60

80

120

180

240

300

360

420

400

x

x

x

x

500

x

x

x

x

600

x

x

x

700

x

x


Powrót do poprzedniej strony