Nasza oferta

S­tropy TERIVA 4.0/1 są przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielo-rodzinnego przy rozpiętościach modularnych stropu od 2,4 m do 7,2 m, w których obciążenie równomiernie rozłożone lub zastępcze równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie­ przekracza 4,0 kN/m­2.

Stropy TERIVA 6.0 są przeznaczone dla budownictwa ogólnego przy rozpiętościach modularnych stropu od 2,4 m do 7,8 m, w których obciążenie równomiernie rozłożone lub zastępcze równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie­ przekracza 6,0 kN/m2.

Stropy TERIVA 8.0 są przeznaczone dla budownictwa ogólnego przy rozpiętościach modularnych stropu od 2,4 m do 7,2 m, w których obciążenie równomiernie rozłożone lub zastępcze równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie­ przekracza 8,0 kN/m2.


Powrót do poprzedniej strony