Nasza oferta

ZASTOSOWANIE

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach oraz w budownictwie mieszkaniowym. Może być nanoszony na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
zeta
WŁAŚCIWOŚCI

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA jest nowoczesną fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych. Wysoka zawartość spoiwa oraz odpowiednio dobrane kruszywo sprawia że gotowa wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne parametry użytkowe – zwiększoną twardość powierzchni oraz bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu doskonale nadaje się do wykonywania wypraw w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia podczas eksploatacji – w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach oraz na korytarzach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych. Stanowi doskonałe podłoże pod układanie okładzin ceramicznych oraz malowanie i tapetowanie. Zastosowanie tynku ZETA zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy zagruntować jednym z PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT. Podłoża gładkie lub o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 1,1 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm.

OPAKOWANIA Worki papierowe 30 kg; luzem w silosie. Paleta: 1260 kg

DANE TECHNICZNE Wydajność: 100 kg gipsu = ok. 110 l zaprawy Czas obróbki tynku: 240±30 minut (podany czas może ulec zmianie w zależności od warunków składowania materiału, rodzaju podłoża, konsystencji roboczej zaprawy oraz temperatury i wilgotności w pomieszczeniu) Warunki podczas tynkowania: temperatura podłoża i otoczenia od +5 oC do +25 oC wilgotność w pomieszczeniu do 70 %


Powrót do poprzedniej strony